Haatzaaiende Almeerder

Uit de berichtgeving van onder andere Het Parool, blijkt dat in Almere een salafistisch instituut gevestigd is. Dit instituut heeft banden met het Cornelius Haga Lyceum, een school waarover de AIVD grote zorgen heeft geuit.

Al-Haddad, de beruchte salafistische prediker uit London schijnt ook wederom in Almere geweest te zijn om mogelijk zijn haatdragende en onverdraagzame boodschap te verspreiden. Wat de Almeerse VVD betreft moet de stad beschermd worden tegen dergelijke boodschappen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 
    1. Bent u bekend met het bericht “Blauwe moskee biedt podium aan radicale     prediker”*?

     2. Klopt het dat deze radicale prediker in Almere woonachtig is ?

     3. Wat is uw beeld van het in Almere gevestigde salafistische instituut Dar al-    Fahm?    

    4. Was u op de hoogte van het feit dat Al-Haddad, een beruchte salafistische     prediker, een jaar geleden wederom in Almere te gast was? Zo ja, wat was     volgens u het doel van zijn bezoek en welke maatregelen heeft u genomen? Zo     nee, waarom was u niet op de hoogte van het bezoek van Al-Haddad?

    5. Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat in Almere geen     antidemocratische en onverdraagzame boodschappen worden verspreid?


* https://www.parool.nl/amsterdam/blauwe-moskee-biedt-podium-aan-radicale-prediker~bec57be2/