Handhaving Boerkaverbod in Almere

Sinds 1 augustus 2019 is er een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Een aantal gemeenten en instanties in Nederland die het verbod moeten handhaven, zeggen dat ze dit niet van plan zijn. Dit is voor de Almeerse VVD onacceptabel - het dragen van een boerka of nikab symboliseert immers onderdrukking. En daarom willen wij van het college weten hoe de gemeente Almere en aan de gemeente verbonden instellingen in Almere het verbod gaan handhaven.

© Pixabay

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Deelt het college de mening van de VVD dat wetgeving nageleefd moet worden en iedereen – dus ook de gemeente Almere - zich aan de wet moet houden? Zo ja/nee, waarom?

2. Sinds 1 augustus jl. is de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in werking getreden. Gaat de gemeente en aan de gemeente verbonden instellingen in Almere het goede voorbeeld geven door deze wet na te leven? Zo ja/nee, waarom?

3. Zijn er bij het college signalen binnengekomen vanuit overheidsgebouwen, zorginstellingen, het onderwijs en/of het openbaar vervoer waaruit blijkt dat de wet niet uitgevoerd gaat worden? Zo ja, wat was de reden van deze instellingen en wat was het antwoord van het college op deze signalen? Zo nee, mag er dan vanuit worden gegaan dat deze instellingen de wet gaan uitvoeren en dus zullen handhaven?

4. Is de wet besproken in de ‘lokale driehoek’ en wat is daar afgesproken over uitvoering en de noodzakelijke handhaving in Almere?

5. Wat kan en gaat het college doen om gemeentelijke instellingen en medeoverheden ertoe te bewegen het ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ wél te handhaven?