Effect stikstofnorm op Almeerse bouwplannen

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State is tot de conclusie gekomen dat de tot nu toe gevolgde procedure en bijbehorende onderbouwing niet afdoende is. De uitspraak heeft geleid tot het afkeuren van het ene bouwproject na het andere. De komende maanden bekijkt de Raad van State 16 grote projecten, waar het vonnis uit mei invloed op heeft. Het stikstofvonnis heeft ook grote gevolgen voor 1500 kleinere bouwprojecten.

De VVD is van mening dat er vaart gemaakt moet worden om het woningtekort op te lossen en de woningbouwopgave van de stad te realiseren. Vertraging in het bouwen van woningen door bijvoorbeeld deze aangescherpte stikstofnormen is zeer onwenselijk. Wij horen daarom graag van het college of de nieuwe stikstofnormen effect hebben op de huidige en toekomstige bouwplannen van de gemeente. 

Lees hieronder onze schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is het college bekend met de berichten ‘Streep door volledige nieuwbouwwijk vanwege stikstofvonnis’ op de website van RTLZ op 14 augustus jl. en ‘Mogelijk 14 miljard minder aan woningbouw en wegen door stikstofuitspraak’ op de website van de NOS op 22 augustus jl.?
  2. Bent u het met de VVD eens dat – gezien het woningtekort in Almere – vertraging van de woningbouwopgave zeer ongewenst is? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het effect van de recente aangescherpte stikstofnormen voor Almere aan het onderzoeken? Zo ja, wanneer verwacht u de eerste bevindingen met de raad te kunnen delen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de aangescherpte stikstofnormen voor de huidige en toekomstige bouwplannen in onze stad?

Streep door volledige nieuwbouwwijk vanwege stikstofvonnis: https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4813826/plannen-nieuwbouw-weg-trainingscomplex-geschrapt-stikstofvonnis

Mogelijk 14 miljard minder aan woningbouw en wegen door stikstofuitspraak: https://nos.nl/artikel/2298463-mogelijk-14-miljard-minder-aan-woningbouw-en-wegen-door-stikstofuitspraak.html