Sterke salafistische invloeden in Almere

Op 10 september 2019 is een onderzoek van NRC Handelsblad en Nieuwsuur gepresenteerd waaruit blijkt dat in Almere, ondanks alle antwoorden van het college, toch sterke salafistische invloeden aanwezig zijn.

Herhaaldelijk is het college namelijk door zowel de fracties van de VVD als de PVV bevraagd op de aanwezigheid van salafisme in Almere en welke maatregelen het college neemt om te voorkomen dat onverdraagzame en antidemocratische boodschappen in Almere worden verspreid.

Het college heeft tot op heden altijd geantwoord dat strafrechtelijke maatregelen niet genomen kunnen worden.

De Almeerse VVD wil nu concreet weten of het college stelling neemt tegen de gevaarlijke invloed van het salafisme en welke maatregelen het college neemt.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met het onderzoek ‘In de Koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is?
  2. Uit het onderzoek blijkt dat in Almere twee onderwijsorganisaties gevestigd zijn met sterke salafistische invloeden. Welke onderwijsorganisaties of moskeeën zijn dit volgens u?
  3. Welke concrete maatregelen heeft u genomen om onverdraagzame en antidemocratische boodschappen in Almere tegen te gaan?
  4. Wat gaat u doen nu duidelijk is dat in Almere salafistische invloeden aanwezig zijn?
  5. Neemt het college stelling tegen het salafisme en de gevaarlijke invloed daarvan? Zo ja/nee, waarom?


In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a3972824