Grote bezwaren tegen overname Amsterdamse afvalverwerker

Op 11 september kwam berichtgeving naar buiten dat het Amsterdamse stadsbestuur het zwaar noodlijdende Amsterdam Energiebedrijf (AEB) wil laten toetreden tot de Huisvuil Centrale Groep (HVC). De gemeente Almere is aandeelhouder van HVC. Voor de VVD-fractie is dit onacceptabel. Er is namelijk geen enkele reden om Almeerders met extra financiële risico’s op te zadelen.

Wethouder Udo Kock van Amsterdam besloot af te treden toen bleek dat zijn bezwaren (en zijn voorkeursplan om AEB te privatiseren) bot vingen bij de meerderheid van het Amsterdamse stadsbestuur.

Almere is grootaandeelhouder van HVC en staat voor ongeveer 37 miljoen euro garant. HVC heeft een moeilijke periode achter de rug en financieel leken de risico’s voor Almere af te nemen. Nu blijkt dat het Amsterdamse college een voorkeur heeft voor de toetreding van AEB tot HVC. Daarmee zou het gigantische financiële probleem van AEB ook een financieel probleem van HVC en dus ook van de Almeerders worden.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met de berichtgeving rondom de mogelijke toetreding van het Amsterdam Energie Bedrijf tot de Huisvuil Centrale Groep?
  2. Welke effect heeft het toetreden van het verlieslatende en noodlijdende AEB voor HVC?
  3. Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Almere, een van de grootaandeelhouders van HVC, bij een toetreding van het verlieslatende en schuldlijdende AEB tot HVC?
  4. Wat is het collegestandpunt ten aanzien van het overnemen van een verlieslatende en schuldlijdende Amsterdamse overheidsinstelling?
  5. Draagt het college er zorg voor dat de gemeenteraad uitdrukkelijk wordt betrokken bij de besluitvorming rondom deze mogelijke toetreding? Zo ja/nee, waarom?
  6. Deelt het college de mening van de VVD-fractie dat Almere op geen enkele wijze bereid moet zijn om de financiële consequenties of financiële risico’s van een mislukt Amsterdam overheidsproject te dragen? Zo ja/nee, waarom?

In de media:

HVC-model mogelijk onderdeel van oplossing problematiek AEB

Amsterdamse afvalcentrale wordt overgenomen door HVC, melden ingewijden