Zorgen om aantal overvallen en straatroven in Almere

Het aantal overvallen en straatroven in Almere is zorgwekkend de laatste tijd. Wat is hier precies aan de hand? Wat de Almeerse VVD betreft moet hier hard en daadkrachtig tegen worden opgetreden. Welke acties gaat de gemeenten en/of de politie ondernemen om dit te stoppen?

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met de berichten ‘Politie jaagt op oordopjesrovers’, Politie pakt verdachte na gewelddadige beroving’, ‘Club waarschuwt leden na straatroven’, ‘Overvallen op twee winkels in Haven’, ‘Jongens overvallen goudinkoper in Stad’?
  2. Wat is volgens u de oorzaak van deze reeks aan overvallen en straatroven in korte tijd?
  3. In hoeverre bestaat er een verband tussen deze incidenten?
  4. Welke maatregelen gaat u nemen om een stijging aan overvallen en straatroven tegen te gaan?
  5. Bent u voldoende geëquipeerd om overvallen en straatroven tegen te gaan? Zo ja/nee, waarom?
  6. Bent u het met de VVD eens dat een stijging van het aantal overvallen en straatroven niet gewenst is en dat hier hard en daadkrachtig tegen dient te worden opgetreden? Zo ja/nee, waarom?

Toelichting:

De afgelopen weken zijn meerdere berichten van overvallen en straatroven verschenen. Op 12 september werd een goudinkoper overvallen. Op 22 oktober werden twee winkels in Almere Haven overvallen. Donderdag 24 oktober is een jongeman in Almere Haven overvallen. Zondag 27 oktober vond een gewelddadige beroving plaats in het Meridiaanpark. Gisteren verscheen het bericht dat in Almere een groep overvallers actief is die het voorzien hebben op oordopjes. Eerder dit jaar hebben ook overvallen plaatsgevonden, zoals tot twee keer toe een overval op een fietsenmaker in Muziekwijk. Deze ontwikkeling baart de VVD zorgen. Jaren geleden kampte Almere met een overvallengolf die tot onrust leidde. Krachtig optreden van politie en gemeente hebben de overvallen uiteindelijk teruggedrongen, maar de overvallen lijken nu weer te stijgen en het geweld lijkt toe te nemen. Wat de VVD betreft moet snel actie worden ondernomen, zeker omdat in 2018 het aantal overvallen en straatroven weer is toegenomen.

Artikelen bij Omroep Flevoland: