Verklaring situatie coalitie Almere

‘Liefde voor Almere’ is de titel van het in 2018 gesloten coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een liefde die zich richt op onze mooie stad. En zo hoort het ook te zijn.

‘Liefde voor Almere’ is de titel van het in 2018 gesloten coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een liefde die zich richt op onze mooie stad. En zo hoort het ook te zijn. 

In plaats van onze aandacht vooral op de stad te richten, is de coalitie vaak en steeds meer met zichzelf bezig. Door een reeks aan gebeurtenissen zijn wij inmiddels toegekomen aan een 3e PvdA-wethouder op een en dezelfde portefeuille. Het behoeft geen betoog dat coalitiebreed de wens behoefte bestond voor deze wethouderspost nu een optimale kandidaat te selecteren. Daarom is met duidelijke afspraken tussen de coalitiegenoten het proces voor de vervanging van de PvdA wethouder in gang gezet. De gesprekken zijn door allen met de beste intenties gevoerd en er zijn geen onderwerpen vermeden. Ook de mogelijkheid om met zes wethouders door te gaan is de revue gepasseerd. Naar onze volledige overtuiging zijn de gesprekken in goede harmonie gevoerd, ofschoon ze zich gaandeweg ontwikkelden tot harde onderhandelingen met als laatste resultaat om op een later moment het gesprek te hervatten.

Die afgesproken hervatting heeft niet plaatsgevonden, omdat de PvdA zonder de gesprekspartners te informeren op maandag via de media een kandidaat-wethouder presenteerde. Deze berichtgeving heeft de overige coalitiegenoten totaal verrast en voor een voldongen feit geplaatst.

Hiermee zijn voor ons de gemaakte afspraken over het proces op grove wijze geschonden. Terwijl die afspraken juist waren gemaakt omdat we het nu echt goed, zorgvuldig en gezamenlijk wilden doen: deze nieuwe wethouder van de PvdA moest een twijfelloos succes worden en moest passen binnen het collegeteam, waarvoor we ons allemaal verantwoordelijk voelden. Dat is nu verleden tijd. 

Want precies het gezamenlijk zorgvuldige is door het verloop van de gebeurtenissen niet mogelijk gebleken en nu ook niet meer mogelijk. 

De liefde voor Almere verlangt voorrang en aandacht boven al het andere. En zeker boven de aandacht voor de interne coalitieperikelen. De liefde vereist daarom ook moed. De moed om in het belang van de stad, de belangen van haar inwoners en de talloze en complexe vraagstukken die ons deze coalitieperiode nog wachten, een lastig besluit te nemen. 

D66, ChristenUnie en VVD zien in deze omstandigheden onvoldoende basis om met de PvdA samen te werken.