Voldoende klaslokalen in Almere Poort

Goed onderwijs en voldoende lokalen voor onze Almeerse basisschoolleerlingen zijn belangrijk voor de VVD. Tijdens de laatste politieke markt was hierover een bespreking in de gemeenteraad van Almere.

In Almere Poort ontstaat door de snelle groei en verlate oplevering van een aantal schoolgebouwen een tekort aan lokalen voor diverse basisscholen. Daarom moeten er tijdelijke noodgebouwen komen.

"Uiteraard vinden wij dat als deze lokalen nodig zijn deze er moeten komen, maar de manier hoe dit nu gelopen is vinden wij erg onhandig", aldus fractieassistent Kevin Franken.

"Bij het gebruik van de tijdelijke locaties is het belangrijk dat dit zo effectief en goed mogelijk gebeurt. Waar mogelijk één of maximaal twee locaties per basisschool en zo min mogelijk verhuizen om de overlast te beperken. Deze afspraak hebben wij met een motie meegegeven aan het college", aldus Franken.

Kevin vult aan: "Maar de vraag rondom voldoende lokalen en schoolgebouwen speelt helaas niet alleen in Almere Poort en daarom is het van belang dat het college in de toekomst beter anticipeert op de ontwikkelingen van een wijk en daarmee op tijd zorgt voor voldoende lokalen. "

De Almeerse VVD heeft het college dan ook opgeroepen dit nadrukkelijk op te nemen in de Integrale visie onderwijshuisvesting en mogelijke problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Beide moties van de VVD zijn met ruime meerderheid aangenomen.