Coalitieakkoord Almere - Een frisse start

De nieuwe coalitie bestaat uit zes partijen met gezamenlijk 24 van de 45 raadszetels, te weten: VDD, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA. Er komt één wethouder bij in het college, namelijk de Almeerse Froukje de Jonge. Zij was ook in de vorige raadsperiode wethouder van het CDA. Voor de rest van deze periode gaat het college dus door met zes in plaats van zeven wethouders.

Hilde van Garderen 

Julius Lindenbergh 

Maaike Veeningen 

Jan Hoek

Roelie Bosch 

Froukje de Jonge


Tijdens de Politieke Markt van Almere, donderdag 6 februari, geeft fractievoorzitter en formateur Ulysse Ellian een toelichting op de totstandkoming en inhoud van het nieuwe akkoord. Onmiddellijk daarna wordt het document gepubliceerd. Een week later (13 februari) spreekt de raad inhoudelijk met elkaar over het akkoord. Naar het zich nu laat aanzien wordt mevr. de Jonge diezelfde avond als wethouder voorgedragen voor installatie.