Geen Amsterdamse toestanden

Na demonstraties in onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is er nu ook een demonstratie aangekondigd in Almere. De demonstratie in Amsterdam is op een dramatische wijze uit de hand gelopen en de demonstratie in Rotterdam is beëindigd door het openbaar gezag. Wij willen van het college - in het bijzonder de burgemeester - weten hoe de veiligheid en gezondheid van alle Almeerders gewaarborgd gaat worden.

Het recht om te demonstreren is een fundamenteel recht dat in beginsel uitgeoefend moet kunnen worden. De volksgezondheid, dus de gezondheid van eenieder, moet echter ook gewaarborgd worden en daar moet bij een demonstratie in de huidige coronacrisis uitdrukkelijk rekening mee gehouden worden. Na demonstraties in onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is er nu ook een demonstratie aangekondigd in Almere. De demonstratie in Amsterdam is op een dramatische wijze uit de hand gelopen en de demonstratie in Rotterdam is beëindigd door het openbaar gezag.

De Almeerse VVD wil met onderstaande vragen weten hoe het college - in het bijzonder de burgemeester - de veiligheid en gezondheid van alle Almeerders gaat waarborgen. Het verzoek is dan ook deze schriftelijke vragen binnen 7 dagen te beantwoorden of deze schriftelijke vragen mondeling te beantwoorden op de eerstvolgende politieke markt. Gelet op de aangekondigde datum van 14 juni 2020 is latere beantwoording onwenselijk.

Het college wordt verzocht, gelet op de genoemde datum van 14 juni, de volgende vragen binnen 7 dagen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Demonstratie ‘Almere tegen racisme’* op Stadhuisplein van 3 juni jl. bij Omroep Flevoland?
  2. Hoe beoordeelt het college de ontstane situaties bij de demonstraties in Amsterdam en Rotterdam?
  3. Is er een aanvraag voor een demonstratie op 14 juni (of enig ander moment) a.s. in Almere ontvangen? Zo ja, wordt deze toegestaan? Zo nee, hoe zorgt u ervoor dat u zeker weet wanneer de demonstratie gaat plaatsvinden?
  4. Welke maatregelen worden er genomen om de naleving van maatregelen vanuit het RIVM ook bij demonstraties te garanderen?
  5. In hoeverre wordt er gehandhaafd op het naleven van de maatregelen bij demonstraties?