Doorgaan met de Floriade Expo 2022

De afgelopen weken hebben we een uitgebreid rapport gekregen, twee inhoudelijke sessies gehad over o.a. de financiën, politieke vragen gesteld aan de wethouders en vandaag de Floriade BV gesproken. De VVD-fractie heeft alles zeer grondig doorgenomen en afgewogen. Wij zijn klaar om ons standpunt te geven. Wij zijn altijd voorstander geweest van het organiseren van de Floriade. We zien veel kansen om Almere nog beter op de kaart te zetten, om meer werkgelegenheid te creëren en ons toerisme een flinke boost te geven. Wij blijven dus voorstander van de Floriade en we willen dat deze doorgaat in 2022.

Hier hebben we twee redenen voor:

1) Ten eerste hebben we van alle scenario’s het totale financiële plaatje bekeken van uitgaven, inkomsten en bestedingen in onze stad. Wat ons opvalt is dat in financiële zin het scenario uitstellen daar het negatiefst uitkomt. Dan zijn er twee scenario’s die overblijven en dat zijn stoppen en doorgaan. De VVD heeft het volgende afgewogen:

Bij stoppen:

hebben we inmiddels al 30 miljoen uitgegeven aan onder andere personeelskosten van de Floriade BV en krijgen daar niks voor terug;

maken we nog extra kosten aan juridische claims: tussen de 2 en 10 miljoen die we nog moeten vinden in de begroting;

is nog onzeker of er nog meer juridische claims zullen volgen, waardoor er nog extra kosten bovenop de 10 miljoen kunnen komen.

Bij doorgaan:

is er een belangrijk verschil, namelijk dat we dan ook inkomsten hebben uit de Floriade Expo. Miljoenen uit kaartverkoop, parkeerinkomsten en hopelijk ook sponsoring. Bij 1,6 miljoen bezoekers levert dat al zo’n 40 miljoen op. Bij 2,2 miljoen bezoekers is dat zelfs 70 miljoen aan inkomsten. 

is er nog een verschil en dat zijn de bestedingen in de stad en extra werkgelegenheid die de Floriade Expo oplevert. Dit is belangrijk voor onze ondernemers en levert tussen de 25-35 miljoen op voor de stad. 

en ja, we moeten bij doorgaan nog 16 miljoen zoeken in de begroting. Daarvoor hebben wij twee oplossingsrichtingen:

1) Er is al een afspraak van de raad over de grondopbrengsten van de woonwijk Hortus. In het amendement van de CU en de VVD uit 2018 staat vast dat de grondopbrengsten van de Floriade woonwijk een positief resultaat hebben van in ieder geval 1 miljoen euro. Op dit moment zijn de grondopbrengsten negatief, -13 miljoen. Wat betekent om tot +1 miljoen te komen is dat we 14 miljoen gaan verdienen. Dat maakt voor een groot gedeelte de extra kosten bij doorgang van de Floriade van 16 miljoen al goed.

2) Andere oplossing zien wij in hulp vanuit onze partners, zoals het Rijk en de Provincie. Almere organiseert de Floriade niet alleen. Bezoekers gaan ook naar Bataviahaven of uit eten in Amsterdam. Mochten er in de toekomst minder bezoekers komen of sponsorgeld tegenvallen door de coronacrisis dan zouden wij een financiële garantie van onze partners zeer op prijs stellen. 

De VVD kijkt naar het hele plaatje en daarin zien we dat als we stoppen we 30 miljoen weggooien, nog veel meer kosten zullen maken aan juridische claims en geen inkomsten voor de Floriade Expo hebben. 

Stoppen kost de stad alleen maar geld, doorgaan levert de stad veel op.

Bij doorgaan is het grote verschil dat we inkomsten verkrijgen uit o.a. kaartverkoop, parkeeropbrengsten en veel bestedingen in onze stad, voor onze ondernemers. We hebben gezaaid, nu komt de tijd om te oogsten. 

2) Naast het financiële overzicht hebben wij nog een belangrijke reden om te kiezen voor doorgaan met de Floriade en dat is dat we de spotlicht van de wereld op ons hebben. Deze mogelijkheid moeten we onszelf niet ontzeggen. Dat is belangrijk voor de toekomst van Almere en zal leiden tot meer naamsbekendheid, meer toerisme en investeringen in onze stad. Dat zien we nu al met de verbreding van de A6 en de vernieuwing van het stationskwartier en Esplanada. Doorgaan geeft Almere een positieve imago boost ten opzichte van stoppen waarin wij verwachten dat we op wereldtoneel reputatieschade oplopen.

Concluderend kan ik zeggen dat de totale schade bij stoppen dermate groot is vergeleken met de opbrengsten die er gerealiseerd worden bij doorgaan, nu en in de toekomst. Daarom kiezen we om het raadsvoorstel te steunen om door te gaan met de Floriade Expo 2022. 

Wel zien we nog enkele verbeteringen die nodig zijn om deze Expo tot een succes te maken. Deze liggen vooral op het vlak van marketing en het betrekken van onze ondernemers. Daar zullen we als fractie enkele moties over gaan indienen die in de komende weken besproken gaan worden. 

Colette Holter

Woordvoerder Floriade