Preventief fouilleren op messen

Almeerders moeten veilig over straat kunnen lopen en jongeren veilig naar school kunnen gaan. De VVD dient daarom een motie in om als tijdelijke maatregel scholen en overlastgevende plekken aan te wijzen als gebieden waar preventief gefouilleerd mag worden.

Lees hier onze motie:

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat,

  • sprake is van een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn;
  • scholen aangeven dat geweld en intimidatie toeneemt;-de burgemeester de bevoegdheid heeft om gebieden aan te wijzen waar preventief gefouilleerd wordt;

van mening dat,

  • de gemeente daadkrachtig moet optreden om de toename van steekincidenten en geweld onder jongeren een halt toe te roepen;
  • preventief fouilleren op messen rondom scholen en overlastgevende plekken een daadkrachtige en adequate maatregel is om steekincidenten tegen te gaan;
  • ouders aanspreken op hun opvoedkundige verantwoordelijkheid onvoldoende is om deze toename van steekincidenten tegen te gaan;

verzoekt de burgemeester,

  • om als tijdelijke maatregel scholen en overlastgevende plekken aan te wijzen als gebieden waar preventief gefouilleerd wordt;
  • daadwerkelijk in deze gebieden preventief te gaan fouilleren;
  • -de gemeenteraad te informeren over de effecten van deze maatregel.

en gaat over tot de orde van de dag.