Schriftelijke vragen over de negatieve berichtgeving rondom vervoersbedrijf Keolis

De Almeerse VVD is teleurgesteld dat Keolis in opspraak is geraakt. Wij zijn benieuwd wat dit voor effect heeft op het busvervoer in Almere. Keolis heeft namelijk een belangrijke rol in onze stad. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college.

1.    Bent u bekend met de berichtgeving over de door Keolis gepleegde Fraude?

2.    Wat vindt u van de handelswijze van Keolis?

3.    In hoeverre heeft de handelswijze van Keolis gevolgen voor de Almeerse concessie?

4.    Bent u bereid te onderzoeken of de handelswijze van Keolis ook invloed heeft gehad op het verkrijgen van de concessie in Almere? Zo ja/nee, waarom?

5.    Wat vindt u ervan dat het openbaar vervoer in Almere verzorgd wordt door een partij die op deze wijze in opspraak is gekomen?

Toelichting: Inmiddels is duidelijk dat Keolis bij het verkrijgen van de concessie IJssel- en Vechtstreek, frauduleus gehandeld heeft. Provinciale staten van de betreffende provincies hebben daarom besloten dat de aanbestedingsprocedure overnieuw moet en dat Keolis het vervoer niet mag uitvoeren. Sinds 2018 verzorgt Keolis het busvervoer in Almere, zij vervult dus een belangrijke rol in de stad. Het is echter bepaald niet prettig om te vernemen dat een belangrijke partner zich op deze wijze schuldig maakt aan fraude. Daar komt bij dat ook in Almere de bussen van de Chinese fabrikant BYD rijden. Juist met die fabrikant zouden geheime ontoelaatbare afspraken gemaakt zijn. De Almeerse VVD hecht aan een standpunt van het college in deze kwestie.