Permanente verruiming terassen Grote Markt in Almere Centrum

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het gedogen van terrasuitbreidingen tot 1 april 2021 om zo de horeca meer fysieke ruimte te geven om aan de 1,5 meter afstand regel te voldoen, die nodig is in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. De Almeerse VVD is blij dat het college ervoor heeft gekozen om horecaondernemers tijdelijk meer ruimte te geven. De VVD zou echter graag zien dat de gemeente terrasuitbreiding permanent maakt zodat ondernemers niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn zekerheid hebben.


Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:


1. Waarom kiest het college bij het langer gedogen van de terrasuitbreiding voor de datum van 1 april 2021 terwijl het terrasseizoen dan net begint?


2. Wat maakt dat het college er niet voor heeft gekozen op dit moment de terrasuitbreiding permanent toe te laten?


3. Speelt hierbij uw ervaringen met de manier waarop de horecaondernemers in Almere de RIVM-maatregelen invulling geven? Zo ja, hoe omschrijft u dan die ervaringen?


4. Bent u het met de VVD eens dat horecaondernemers, die zo zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, inkomsten willen genereren en zekerheid willen voor de langere termijn? Zo ja/nee, waarom?


5. Is het college daarom bereid de terrasuitbreiding permanent te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?