Schritelijke vragen AED's

Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat er op veel plekken in onze stad een Automatische Externe Defibrillator (AED) mist. De aanwezigheid van een AED kan in de nabije omgeving in sommige gevallen van levensbelang zijn. Naar de mening van de Almeerse VVD is een goede dekking binnen de gemeente wenselijk, omdat de eerste paar minuten de grootste kans op overleving met weinig of geen hersenletsel biedt. Daarom wil de VVD graag weten hoe het beleid op dit moment is geregeld binnen de gemeente Almere en wat de eventuele mogelijkheden zijn om deze dekking samen met de partners in de stad te vergroten.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1.    Is het college bekend met het artikel ‘Hartstichting: te weinig AED's in Almere en Lelystad’* van 12 oktober jl. bij Omroep Flevoland?


2.    Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een ambulance ter plaatse is bij iemand met een hartstilstand in Almere?


3.    Wat is het huidige beleid van de gemeente Almere met betrekking tot een (dekkend) netwerk
van Automatische Externe Defibrillatoren (AED) welke 24/7 kunnen worden ingezet’?


4.    Herkent het college de cijfers van de Hartstichting** van het ontbreken van een (dekkend) netwerk in Almere? Zo ja/nee, hoeveel AED’s heeft Almere in de openbare ruimte op dit moment en hoe hoog is daarmee de dekking?


5.    Is het college bereid om samen met de partners in de stad te zoeken naar manieren om deze dekking te vergroten? Zo ja/nee, waarom?


6.    Wat is de reactie van het college op het idee om bij openbare laadpalen in Almere ook AED’s te
plaatsen?