Het afvalsysteem in Almere kan beter en goedkoper

In deze video bepleit onze vicefractievoorzitter Colette Holter dat we door moeten gaan met de pilot nascheiden (PMD+) en dat we hard moeten optreden bij afvaldumpingen. Met een verbeterd afvalsysteem zou de afvalstoffenheffing voor de Almeerse inwoners ook omlaag gebracht kunnen worden blijkt uit een rapport. De gemeenteraad is er op dit moment over in gesprek.

Zet cookies aan om de video te tonen.