De Floriade Expo 2022 maakt vooruitgang

De afgelopen weken is de Floriade Expo een veelbesproken onderwerp geweest in de raad van Almere. In de media is het beeld overwegend negatief geweest, terwijl er ook veel positieve zaken te benoemen zijn. Ook is er een enorme voortgang geboekt afgelopen jaar. Daar willen wij ons als fractie op focussen.

Update februari 2021

Ons standpunt met betrekking tot de salarissen van de directieleden van de Floriade

Zeker in deze tijd - met een ongekende crisis, waar veel ondernemers en inwoners het lastig hebben - vinden wij dat er een grens moet zijn aan het salaris van de directie van de Floriade BV. Ook al is hier sprake van een commercieel bedrijf, het gaat nog steeds om overheidsgeld. Er is een duidelijke wettelijke grens in Nederland en dat is de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Het college houdt zich daaraan en wij staan daarachter. De grens van deze norm is €209.000 per jaar, met alleen in het eerste jaar een ‘uitzondering’ met een maximum van €270.000. 

De Floriade maakt vooruitgang 

In deze moeilijke tijd is het belangrijk om te blijven focussen op wat er goed gaat en daarbij realistisch te blijven. Er zijn genoeg successen te benoemen, maar er blijven ook uitdagingen: 

  • De kabelbaan is in aanbouw en deze zomer gaat deze open voor publiek om een preview van het terrein te krijgen. Laten we hopen dat we er dan in Nederland klaar voor zijn om weer op stap te mogen. 
  • Er komen 38 deelnemende landen, waaronder Duitsland, China, Frankrijk, Indonesië en nog veel meer. De inzendingen van deze landen beloven veel moois.
  • Een belangrijk financieel succes is dat het rijk geen 5, maar 15 miljoen euro heeft toegezegd. 
  • Wat ons verder positief stemt is dat 25% van de bestedingen bij onze lokale ondernemers is besteed in 2020, zo’n €3 miljoen. Ook wordt er momenteel gesproken over een alternatief voor een avondprogrammering i.p.v. op het Floriade terrein. Als er 800.000 bezoekers door het centrum komen en zij kunnen verleid worden daar geld uit te geven, komt dat bij onze eigen ondernemers terecht. Die hebben het in 2022 heel hard nodig.
  • Het betrekken van Almeerders is een motie geweest vanuit ons. Sparen voor inwoners voor een bepaalde korting op het kaartje is daarvan een voorbeeld. Afgelopen week hebben we vernomen van de BV dat dit er gaat komen.   
  • Er lopen gesprekken met 15 potentiële sponsoren, maar er is helaas nog geen getekend contract. Wij hopen dat de Floriade BV hier alsnog een succes in kan behalen in het laatste jaar. 

Samen maken we er een succes van 

Met nog een jaar te gaan is het van groot belang dat er gezamenlijk - Floriade BV, gemeente, partners & vrijwilligers - hard gewerkt wordt om van de Floriade een succes te maken. De Floriade komt er en gezamenlijk moeten we de schouders eronder zetten om alles op tijd af te krijgen. Wij kijken ernaar uit, u toch ook?

Colette Holter 

Woordvoerder Floriade