Hoe ziet Almere eruit in 2050?

De gemeente kijkt naar onze stad op de lange termijn. Het Handelingsperspectief is dat lange termijn beeld. Hoe ziet Nederland er in 2050 uit en hoe kan Almere daarop inspelen? De volgende punten zijn voor de VVD belangrijk:

1. Almeerse kwaliteit
Almere is op dit moment nog een relatief jonge stad en veel mensen van buiten willen hier komen wonen. De grote uitdaging van dit moment is mede daardoor een tekort aan woningen. Door vergrijzing is de situatie in 2050 waarschijnlijk heel anders. Een sterfteoverschot (meer mensen overlijden dan er geboren worden) en de forse woningbouw de komende jaren zorgt ervoor dat de druk van de woningmarkt minder wordt.
In 2050 gaat het niet meer om kwantiteit, maar om kwaliteit. Lelystad en de Bijlmer kregen een probleem toen de woningvraag tegenviel. Almere moet dat voorkomen door de leefkwaliteit voorop te houden. Waarom wonen mensen graag in Almere? Mensen waarderen de rust en ruimte van Almere in combinatie met de voorzieningen van een grote stad. Het huidige woningtekort nodigt uit om vooral veel en snel te bouwen, maar door te blijven gaan voor kwaliteit is Almere ook nog vitaal in 2050.


2. Pampus
De komende 10 jaar bouwen we zo’n 25.000 woningen om het woningtekort aan te pakken. Pampus is daarna de enige grote ontwikkeling die nog resteert. Dat maakt de druk nog groter om het goed te doen. Bij de oplevering van Pampus is het woningtekort waarschijnlijk minder en moeten we bewoners verleiden met de Almeerse kwaliteiten.
Almere staat voor een relatief ruime en groene woonomgeving. Veel woningen zijn grondgebonden en hebben een tuin. De auto staat voor de deur en ook het openbaar vervoer en het fietsen is top geregeld. Voor Pampus betekent dat geen IJburg achtige inrichting met veel halfhoge appartementengebouwen en een krappe buitenruimte. Hoogbouw kan overigens prima een plek krijgen in Pampus, bijvoorbeeld langs de kustzone. Het gaat om de balans.


3. IJmeerverbinding
Pampus ligt op een hele mooie plek, maar mobiliteit is een lastige. Het spoor is een eind weg en met de auto moet je of door Poort of doorsteken naar de Hogering. Zowel Poort als de Hogering zijn nu al krap. Pampus kan daardoor alleen een succes worden als je er ook makkelijk kan komen.
De IJmeerverbinding gaat Pampus verbinden met Amsterdam en met ons eigen stadshart. Deze metroverbinding zorgt ervoor dat Pampus de eerste halte vanuit Amsterdam wordt en daardoor extra aantrekkelijk. Doordat de IJmeerverbinding ook een wegverbinding moet worden voorkomen we dat Almere Poort, de Hogering en de A6 verstopt raken. De IJmeerverbinding is daardoor een voorwaarde voor de ontwikkeling van Pampus. Geen IJmeerverbinding geen Pampus.

4. Nationaal Park Het Nieuwe Land
Eén van de kwaliteiten van Almere is dat eigenlijk iedereen echte natuur binnen handbereik heeft. Het Nationaal Park Het Nieuwe Land is een kans om die kwaliteit nog verder te versterken. De Markerwadden zijn namelijk een groot ecologisch succes. Door deze eilandenstructuur langs de noordwestkust van Almere door te trekken krijgt Almere er een parel bij.
Almere is onterecht teveel met de rug naar het water toe gebouwd. Door het ontwikkelen van het nationaal Park Het Nieuwe Land wordt dat omgekeerd en zal Pampus nog meer een top stadsdeel worden.


5. Diverse economie
De werkgelegenheid in Almere valt nogal tegen. Veel Almeerders gaan ’s ochtends naar elders om te werken. Dankzij de kracht van de regio (Amsterdam) kan dat ook, maar als grote stad hebben we ook de kans en verantwoordelijkheid om meer bij te dragen aan de economie.
Almere is momenteel economisch gezien een beetje eenzijdig ingericht. We hebben bedrijventerreinen, maar verder weinig diversiteit. Voor werken is bereikbaarheid belangrijk en daarom willen we twee stationslocaties nadrukkelijker inrichten voor werkgelegenheid. Het gaat dan om Almere Centraal en Pampus. Door de ligging en de IJmeerverbinding heeft Pampus de kans om onderdeel te worden van de economische as van Amsterdam. We voegen dan echt een krachtige motor toe aan Almere. Ook een IT-hub, met onder andere de realisatie van datacenters, op de grens van Almere en Zeewolde leidt tot een nieuwe kans voor Almere.


6. Hoger onderwijs
Almere heeft de laatste jaren hard gewerkt om het hoger onderwijs te versterken. We zorgen ervoor dat onze eigen jongeren de stad niet meer hoeven te verlaten voor onderwijs en trekken zelfs studenten van buiten Almere aan. De studenten zorgen daarbij voor een bruisendere stad.
Het hoger onderwijs moet zich nog verder gaan ontwikkelen in de stad, zeker op het gebied van technische studies. Door een nauwere band tussen onderwijs en bedrijvigheid groeit Almere uit tot een krachtig onderdeel van de regionale economie. Goed hoger onderwijs is geen luxe, maar een vereiste.