Inbreng Almeerse VVD Perspectiefnota 2021

Voorzitter,

We leven in een bijzondere tijd, we hebben twee lockdowns gehad, scholen en horeca waren dicht en helaas lagen er veel mensen in het ziekenhuis. We kijken terug op deze exceptionele tijd en kijken we vooruit naar de uitdagingen waar onze stad voor staat. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, de stad gaat langzaam weer open. Ondernemers mogen weer meer, kinderen gaan naar school en verenigingen kijken uit naar meer contact met hun leden.

Vanavond zal ik met u delen waar de Almeerse VVD trots op is, waar we graag verbetering in zien en welke uitdagingen er volgens ons zijn in de toekomst.

Ten eerste wil ik graag een drietal zaken benadrukken die voor de VVD belangrijk zijn en waar wij trots op zijn.

De Almeerse VVD is zeer tevreden over het feit dat er nauwelijks lastenverhoging voor onze inwoners is geweest. Want in 2021 is landelijk de grootste lokale lastenstijging in jaren geweest. Gemiddeld zo’n 4%. In Amsterdam, Ermelo en Nunspeet is de OZB zelfs met 20% verhoogd. Wij doen als gemeente in deze tijden van crisis, geen greep uit de portemonnee van inwoners. De lokale lasten in Almere zijn alleen met de inflatie verhoogd zijn (1%).

Inmiddels ligt er een ambitieus plan om de woningnood in Almere tegen te gaan en de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. In totaal is het doel om 24.500 woningen bouwen. Dit is voor veel Almeerders ontzettend belangrijk. Er zijn jongeren willen hier blijven wonen en ouderen die kleiner willen gaan wonen. Inwoners krijgen met dit plan weer een perspectief in Almere.

Als derde punt waar bij trots op zijn, zijn de stappen die zijn gezet om de centra van Buiten en Haven te vernieuwen. Dit gebeurt in samenspraak met inwoners en ondernemers en dat vinden wij belangrijk, want samen maken we onze stad!

Ten tweede is een opvallend aspect in de perspectiefnota zelf, dat niet onbenoemd mag blijven, de keuzevrijheid die we als raad hebben. We zien we dat we elk jaar geld over houden, afgelopen jaar was dat 63 miljoen. Toch staat de perspectief vol met knelpunten en hebben we het in de raad over bezuinigen. Hoe kan dit nou?

Volgens onze accountant zit dat in het feit dat we te ruim begroten, niet realistisch begroten. Daarbij nemen we ook de winst van ons grondbedrijf niet op in de begroting. Dit aspect zorgt ervoor dat de keuze die eigenlijk aan de raad is, daar niet ligt.

Voorzitter, in mijn baan bij een groot warenhuis leg ik elke week verantwoording af over wat mijn afdeling uitgeeft. Daardoor weet ik ook heel goed of mijn begroot budget klopt en wat dat betekent voor de rest van het jaar.

In Almere doen we dat slechts 1x per jaar! Ik was blij verheugd om te horen dat de raadswerkgroep Financiën, samen met wethouder Lindenberg gaat zorgen voor kwartaal rapportages. Met kwartaal inzichten komt er inzicht voor de raad m.b.t. de financiële situatie, kun je terug kijken en gelijk bijstellen.

Het zou nog mooier zijn als we aan deze kwartaal rapportages ook de bezuinigingsmonitor kunnen toevoegen. Deze is er nu ook maar 1x per jaar. Zo krijgen we als raad ook inzicht in hoe het gaat met bezuinigingen en of deze wel gehaald worden. Ik ben blij dat de wethouder dit heeft toegezegd.

En dan ons derde puntzijn onze zorgen als we naar de toekomst kijken. De doelstelling van de buffer van 48 miljoen halen we niet, daarin is de verwachting 40 miljoen. Dat is op zich redelijk, echter de aanvraag vanuit de Floriade BV hangt daar nog als een donkere wolk boven.

Ook de overschrijding op gebied van jeugdzorg is een flinke uitdaging. Waarbij we het tij echt moeten gaan keren. Daarnaast krijgen we gelukkig miljoenen extra voor het verbeteren van het kwaliteit van onderwijs, echter deze moeten wel goed besteed worden. Hoe gaat het College de Raad meenemen in de miljoenen die beschikbaar komen voor het verbeteren van het onderwijs, gaat meenemen?

Het is daarnaast belangrijk dat we m.b.t. groot onderhoud dit jaar nog inzicht krijgen in wat er op ons afkomt. Hoe groot is deze opgave en welke keuzes kunnen wij daarin maken als Raad? Als VVD vinden we hierin het belangrijk dat we als gemeente focussen op onze basistaken en zorgen dat deze basis op orde blijft.

Voorzitter, de veiligheid in onze stad kan natuurlijk niet onbesproken blijven. Afgelopen weken zijn wij opgeschrikt door steekpartijen, een overval en deze week zijn er explosieven gevonden. De veiligheid van onze inwoners is een van de belangrijkste aspecten voor ons. Wij blijven hameren op extra menskracht om dit tegen te gaan. Wij vinden het van het grootste belang om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit te intensiveren.

Ten slotte,

Er is genoeg om trots op te zijn, voor u zit dan ook een trotse Almeerder. Lasten worden niet verhoogd, woningnood wordt aangepakt en we investeren in onze stadscentra van Haven en Buiten.

En ja uitdagingen zijn er ook zeker, we hebben zorgen over de veiligheid in onze stad, de buffer, de overschrijding in de jeugdzorg, en wat er op ons afkomt in de toekomst m.b.t. groot onderhoud.

Deze uitdagingen moeten we beet pakken, op die manier zorgen we ervoor dat we problemen voor Almere oplossen. Want het draait in deze bijzondere tijd van corona: over het aanpakken grote uitdagingen en ze niet uit weg gaan. Dat is precies waar de VVD voor staat.