Algemene beschouwingen 2021

Een fijne, veilige en schone stad

Voorzitter, ik voel mij thuis is Almere. En met mij werken, wonen en ondernemen ruim 215.000 inwoners in onze prachtige stad. Almere is bijzonder en dat moeten we zo houden.


Toen ik in Almere kwam wonen was ik blij verrast door de ruimte die er is. Ruimte om een tuin te hebben, een parkeerplaats in de buurt en ruimte voor mijn kinderen om op straat te spelen. De vele parken en het water waar ik op vaar met mijn gezin, zijn tot op de dag van vandaag de redenen dat ik hier zo graag woon. Deze unieke kwaliteiten van Almere willen wij als Almeerse VVD bewaken en verder uitbouwen. Almere is mijn thuis.

De Almeerse VVD wil dat we de basis op orde houden door te blijven focussen op dat waar het écht over gaat voor onze inwoners: een fijne, veilige en schone stad.

Om Almere een fijne stad te houden, is het van belang dat we meer huizen bouwen, echter daarbij ook zorgen voor voldoende voorzieningen.

Om Almere schoon te houden, willen we dat onze straten, parken en speelpleinen er netjes en goed onderhouden bij liggen. Dat afvaldumpingen worden tegengegaan.
Om Almere veilig te houden moet onze handhaving op orde zijn en willen wij meer politie op straat.

Vanavond bespreken we de begroting voor 2022. Daarin zal ik namens de VVD aangeven waar wij tevreden over zijn en wat volgens ons meer aandacht nodig heeft.


Waar zijn we als VVD tevreden over?


•    Er komt extra geld voor veiligheid, extra geld om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Want georganiseerde misdaad vergroot het gevoel van onveiligheid en dat willen we niet in Almere. Ons initiatiefvoorstel ‘aanpak georganiseerde criminaliteit’ is een belangrijke basis om dat tegen te gaan en daar komt nu geld voor beschikbaar.
•    Ten tweede is het goed om te zien dat er in deze begroting weer meer geld komt, voor de onderhoud van onze stad. Dat is hard nodig. We willen dat onze straten en speelpleinen er netjes en goed onderhouden bij liggen.
•    Ten slotte het financiële degelijk beleid in deze begroting.De lasten worden niet verhoogd. Corona is een lastige periode geweest voor ons allemaal. Wij vinden het daarin belangrijk om keuzes te maken , i.p.v. inwoners op te zadelen met een greep uit hun portemonnee. Tevens zijn wij zeer tevreden dat het spaardoel dat we hebben gesteld wordt gehaald EN flink ook. Onze buffer staat volgend jaar op 56 miljoen, daar kunnen we wel enkele tegenvallers mee opvangen.

Dus voorzitter waar zijn wij tevreden over zijn?
We zijn tevreden over extra geld voor veiligheid.
Wij zijn tevreden over het terugdraaien van de bezuiniging voor onderhoud.
We zijn tevreden over de hoogte van de buffer en geen lastenverzwaring voor inwoners.

Wij hebben bij deze begroting ook enkele zorgen. Waar willen wij extra aandacht voor?


•    Voor de handhaving van onze gemeente. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in Almere en dat we overlast zo veel mogelijk beperken. Overlast van hangjongeren en afvaldumpingen zorgen in onze stad voor een onveilig en onprettig gevoel.
Momenteel worden er tien keer zoveel overlast meldingen bij handhaving gedaan, dan tien jaar geleden het geval was. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de handhavingscapaciteit niet is toegenomen sinds 2013. Dit terwijl Almere doorgroeit. Dat kan dus niet. Wij willen dat er in de toekomst meer geïnvesteerd wordt in handhaving.
•    Almere wordt steeds ouder en de kosten voor het groot onderhoud en schoolgebouwen baart ons zorgen. Aan de ene kant is het fijn dat er 5 miljoen beschikbaar komt voor het groot onderhoud in deze begroting. Aan de andere kant hebben we nog voldoende inzicht in wat er nu op ons afkomt . Wij vinden het belangrijk dat we goed weten welke grote financiële uitgaven op ons afkomen in de toekomst.  
•    We hebben het al vaak geroepen. We moeten veel meer gaan bouwen in Almere. En met de woonvisie waarin staat dat we ruim 24.000 woningen gaan bouwen zijn wij blij. Onze zorg zit op het feit dat we dat niet snel genoeg gaan. Zo zien de dat de uitgifte voor kavels stagneert. We moeten zorgen dat we deze woningen ECHT gaan realiseren.

Dus voorzitter waar willen wij meer aandacht voor?


We willen aandacht voor meer handhaving.
We willen aandacht voor grote financiële uitgaven in de toekomst
En we willen aandacht voor het echt realiseren van woningen

Voorzitter, afsluitend


Ik kijk uit naar de verdere bespreking van de begroting en de ideeën van de andere fracties. Hopelijk kunnen we de samenwerking vinden met fracties om de stad fijn, veilig en schoon te houden. Almere is namelijk niet alleen mijn thuis voorzitter. Almere is ons thuis.Zet cookies aan om de video te tonen.