Henk Jan Meijer informateur in Almere

De Almeerse VVD heeft Henk Jan Meijer gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw stadsbestuur in Almere. De VVD werd bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste partij en nam daarom het initiatief voor de eerste verkennende gesprekken met alle partijen. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 maart bleek er vertrouwen voor de aanpak van de VVD.

“Ik ben erg enthousiast over de eerste gesprekken. Wat mij opviel was dat er veel kennis, ervaring en goede ideeën zitten in deze raad. Deze kracht van de raad moeten we erkennen en inzetten in de komende periode. We zijn blij dat Henk Jan Meijer met al zijn kennis en ervaring als informateur aan de slag wil om te komen tot een nieuw stadsbestuur”, aldus onze fractievoorzitter Colette Holter.

Henk Jan Meijer

Henk Jan Meijer was in het verleden gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder in Den Haag en in de periode 2000 tot 2019 burgemeester van Zwolle. Momenteel is Meijer Eerste Kamerlid voor de VVD en is daarnaast maatschappelijk actief.

Samenwerking

Meijer zal volgende week starten met zijn gesprekken. Volgens de VVD kan Meijer zijn jarenlange ervaring in het openbaar bestuur daarbij goed gebruiken. Zo kenmerkte zijn periode in de Haagse raad zich zowel door coalitiedeelname als oppositieleider en staat de Zwolse cultuur, waar Meijer 19 jaar vorm aan mocht geven, bekend om zijn wil tot samenwerking, ook over (provincie)grenzen heen. Een stevige opgave gelet op het feit dat de Almeerse raad momenteel 16 fracties kent van verschillende omvang en met uiteenlopende visies en opvattingen. Tegelijkertijd merkt de VVD ook een sterke behoefte in de raad om tot samenwerking en gemeenschappelijkheid te komen. 

Zo breed mogelijk draagvlak

Meijer krijgt dan ook als opdracht om op basis van de verkiezingsuitslag te onderzoeken welke inhoudelijke agenda voor de stad op een zo breed mogelijk draagvlak kan rekenen en welke vorm van stadsbestuur het meest dienstbaar is aan deze agenda. Hiervoor zal Meijer o.a. spreken met alle 16 fracties en daarna verslag uitbrengen. Zorgvuldigheid wordt hierbij belangrijker geacht dan snelheid.