Aftreden college om financiële tegenslag Floriade

Het is geen goede dag voor Almere, want daar waar we de afgelopen jaren discussie over hebben gevoerd is werkelijkheid geworden. Het is niet gelopen zoals wij hadden gehoopt. De bezoekersaantallen van de Floriade Expo vallen flink tegen en daar balen wij vreselijk van.

Het college heeft aangegeven af te zullen treden en dat respecteren wij. Zij staan gezamenlijk voor dit besluit en dat vinden wij sterk. Politieke verantwoordelijkheid wordt genomen, terwijl er heel veel factoren spelen in de afgelopen tien jaar die maken dat we met deze situatie zitten. Ook wij als gemeenteraad hebben hier een rol in.

Om nu goede keuzes te kunnen maken hebben wij als VVD vragen over de financiële stukken die we vanmiddag hebben gekregen. Het is belangrijk dat wij als raad hierover de komende weken het gesprek kunnen voeren. Dit is namelijk van grote impact op de toekomst van Almere. 

Voor de Almeerse VVD staat het belang van Almere en haar inwoners voorop. Daarbij moeten we zorgen dat we op korte termijn de financiële schade zoveel mogelijk beperken en voor lange termijn zorgen dat wij niet meer zo’n groot risico lopen als stad.