Bouwen aan een gezonde toekomst

Vandaag heeft de Almeerse VVD samen met D66, SP, PvdD, CDA, CU en LA het coalitieakkoord voor de komende jaren gepresenteerd met als titel: Bouwen aan een gezonde toekomst. "Almere is bijzonder en dat willen we zo houden. We gaan bouwen aan een gezonde toekomst voor alle Almeerders. Dit doen we door de stad op orde te krijgen, kansen te bieden voor inwoners en ondernemers en gezonde en duurzame groei te realiseren. Daarbij zijn onze gemeentelijke financiën op orde en investeren we in de veiligheid van onze stad", aldus fractievoorzitter Colette Holter.

Bouwen aan een gezonde toekomst

1.     Om de stad op orde te krijgen willen wij meer politie en handhavers. Moet het groot onderhoud goed geregeld worden en willen wij veel woningen bouwen.

De gemeente moet zorgen dat wettelijke taken simpelweg goed worden uitgevoerd en basistaken op orde zijn. Daarbij investeren we komende jaren in een veilige woon- en leefomgeving, zoals 3 miljoen extra geld voor het tegengaan van zware criminaliteit en ondermijning en er komen zo’n 25 extra handhavers en wijkboa’s bij. Wijkboa’s werken samen met wijkagenten om de buurten leefbaar te houden. We investeren in het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en het tegengaan van afvaldumpingen. Ook geven we topprioriteit aan de woningnood door de uitvoering van de woonvisie en versnellen we sommige ontwikkelgebieden zoals Overgooi en het stadscentrum. We zijn terughoudend bij bouwen in het groen.

2.    We zijn trots op onze inwoners en ondernemers die durven te experimenteren. We willen kansen bieden voor iedereen. 

Om mee te doen in de maatschappij is een vitale economie van belang door het aantrekken van werkgelegenheid in kansrijke sectoren, zoals ict-tech, energietransitie en digitalisering. We investeren in bedrijventerreinen en centrummanagers, zodat ondernemers een goed aanspreekpunt hebben om zaken te regelen met de gemeente. Ook is goed onderwijs, de aanpak van het lerarentekort en renovatie van verouderde schoolgebouwen een must voor kinderen om een goede basis te krijgen in het leven.

3.    We willen dat groei meer is dan alleen maar woningen en laten de stad daarom gezond en duurzaam groeien.

We gaan stappen zetten om Pampus te ontwikkelen, waarbij de kernkwaliteiten van Almere terugkomen en goede bereikbaarheid een randvoorwaarde is. We willen verstandig verduurzamen en daarom richten een fonds op zodat Almeerders makkelijk kunnen lenen om hun koopwoning te verduurzamen. Met woningbouwcorporaties maken we prestatieafspraken hierover. We investeren in goede spreiding van sportvoorzieningen door de hele stad en kleinschalige culture activiteiten, zodat dit bereikbaar is voor alle Almeerders.

Huishoudboekje op orde houden

Onze bovenstaande drie pijlers voeren we uit, met zoveel mogelijk zichtbare resultaten voor de stad, waarbij ons huishoudboekje op orde blijft. Dit houdt in dat we voldoende sparen om bestand te zijn tegen mindere tijden, maar ook de belastingen niet verhogen.

Wij willen de unieke kwaliteiten, zoals onze ruimte, natuur, goede bereikbaarheid en een veilig gevoel van Almere bewaken en verder uitbouwen. We moeten focus houden op dat waar het echt over gaat voor onze inwoners: een fijne, schone en veilige leefomgeving.