We moeten doen wat nodig is

Onze fractievoorzitter Colette Holter sprak tijdens de algemene beschouwingen over de begroting van 2023. We moeten doen wat nodig is. Dat betekent dat we zorgen dat de basis op orde is en zorgen voor een veilige en leefbare stad. Dat we ervoor zorgen dat groot onderhoud in wegen, bruggen, schoolgebouwen en fietspaden goed geregeld is. En dat we de komende jaren veel woningen gaan bouwen en zichtbare resultaten realiseren in plaats van oneindig discussiëren op het stadhuis.

Inbreng Colette Holter tijdens de algemene beschouwingen:

"Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij de aftrap van het Donkere Dagen Offensief in Filmwijk. Overal in Almere kwamen die avond buurtpreventieteams samen. Vrijwilligers die een oogje in het zeil houden in hun eigen buurt. Zij staan in nauw contact met de wijkagent en handhavers om hun buurt leefbaar en veilig te houden. Ze geven onveilige situaties door, maar ook meldingen over verlichting die stuk is of afvaldumpingen. Goed om te zien dat inwoners samenwerken met gemeente en politie, want samen houden we Almere veilig en schoon.

Veiligheid is heel belangrijk voor inwoners

Vanuit de VVD mag u verwachten dat wij vechten voor het veilig en leefbaar houden van onze stad. Deze basistaken willen wij op orde hebben. We zullen ons blijven inzetten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, maar ook aandacht blijven vragen voor veiligheid voor ondernemers op bedrijventerreinen, meer handhaving op afvalhotspots en het aanpakken van jeugd- en milieucriminaliteit.

Met de 12 miljoen voor veilige wijken en georganiseerde criminaliteit met ondermijnende werking voor de komende jaren zijn wij dan ook erg tevreden. De politiecapaciteit is nog steeds een grote uitdaging. We hebben ruim 100 agenten te weinig in Flevoland. De politie en onze burgemeester lobbyen hiervoor in Den Haag, waarvoor onze dank.

Het onderhoud van de stad moet gewoon op orde zijn

Om onze stad leefbaar te houden moeten we doen wat nodig is, zoals het goed onderhouden van wegen, fietspaden en parken, maar ook zorgen voor voldoende kleine speeltuintjes en goede verlichting in de wijken. De 16 miljoen investering voor beheer en onderhoud vinden wij dan ook zeer terecht. Deze basistaak van de gemeente is voor veel inwoners belangrijk. Het is een terugkerend onderwerp in de stad en in deze raad: we gaan de achterstand inlopen, want het onderhoud moet gewoon op orde zijn.

De begroting raakt ons allemaal

De begroting raakt ons allemaal. De oorlog in Oekraïne, de energie- en woningcrisis maken het leven er niet makkelijker op. Daarom moeten we doen wat nodig is om door deze periode heen te komen. Het rijk komt met veel maatregelen, zoals het energieplafond en lagere belastingen om inwoners én ondernemers tegemoet te komen. Wat wij als gemeente kunnen doen is zorgen dat onze basis op orde is.

  • We zetten onze bouwplannen door en dat vinden we als VVD belangrijk. We gaan 24.500  huizen bouwen tot 2030, maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen zoals sportfaciliteiten, goede scholen en werkgelegenheid.
  • We willen dat de lastenstijging beperkt blijft komende jaren. De woonlasten in 2023 gaan gemiddeld met 56 euro omhoog. We merken dat dit voor een steeds grotere groep hardwerkende mensen een probleem begint te worden. Deze timing in 2023 vinden wij ongelukkig gezien de huidige situatie en de VVD vraagt zich dan ook af of daar nog wat aan te doen is.
  • We willen ondernemers helpen door het treffen van goede randvoorwaarden, zoals investeren in veiligheid en onderhoud van onze bedrijventerreinen. Daar zijn miljoenen voor gereserveerd.
 
Oplossingen voor uitdagingen van deze tijd

Voor de VVD is het belangrijk dat we komende jaren zichtbare resultaten laten zien als gemeente. Dat er handhavers op straat lopen, dat er woningen gebouwd worden en dat onze schoolgebouwen er netjes bij staan. We gaan voor het bieden van oplossingen in deze uitdagende tijden. Op deze manier willen we vertrouwen terug winnen in de politiek.

Afsluitend, wil ik net zoals mijn voorganger de heer Ulysse Ellian mijn dankwoord uitspreken aan alle ambtenaren in deze gemeente die zich dagelijks inzetten voor onze stad. Ook voor onze vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, journalisten, en ook onze mede-raadsleden. We werken gezamenlijk aan de mooiste stad van Nederland, dankjewel voor jullie inzet. Laten we er gezamenlijk een mooi 2023 van maken."
Zet cookies aan om de video te tonen.