Willem Knemeijer neemt raadslidmaatschap over van Mark Koelman

Mark Koelman stopt als raadslid voor de Almeerse VVD. “De combinatie van het raadswerk, mijn uitdagende baan bij de provincie Flevoland, het afronden van mijn promotieonderzoek en mijn privéleven vraagt meer van mij dan ik had verwacht. Mijn lichaam heeft aangegeven rust en bezinning nodig te hebben, daar geef ik nu gehoor aan”, aldus Mark.

Fractievoorzitter Koen Bokhorst: “Dit besluit komt hard aan en geeft aan hoe veeleisend een baan in de lokale politiek kan zijn. We moeten dus goed naar elkaar blijven omkijken. Mark is een zeer gedreven raadslid. Hij was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de hoogste nieuwkomer. Mark geeft aan rust en bezinning nodig te hebben en dat besluit respecteren wij als fractie. Ik heb bewondering voor zijn keuze, maar het blijft ontzettend jammer om in het team afscheid te moeten nemen van een zeer getalenteerde jongen.”

Koen vervolgt: “Willem Knemeijer volgt Mark op in de fractie. Willem is geen onbekende in de Almeerse politiek. Van 2021 tot 2022 zat Willem al in de gemeenteraad en heeft hij zich bewezen als een man van het volk. Hij gaat graag de stad in om met inwoners en ondernemers te praten. Een aanwinst voor het team.” 

Mark Koelman blijft in de fractie totdat Willem Knemeijer wordt geïnstalleerd. De installatie zal plaatsvinden tijdens de plenaire vergadering op donderdag 23 maart aanstaande.