Waarborg de religieuze neutraliteit van buitengewone opsporingsambtenaren

In een diverse samenleving is het waarborgen van religieuze neutraliteit een essentiële taak voor overheidsinstellingen en ambtenaren. Dit geldt wat de Almeerse VVD betreft ook voor handhavers in onze stad, waar verschillende religies en overtuigingen samenkomen. Het handhaven van religieuze neutraliteit bij handhavers is van groot belang om het vertrouwen van alle burgers te behouden en ervoor te zorgen dat wetshandhaving op een eerlijke en onpartijdige manier wordt uitgevoerd. Daar horen wat ons betreft geen uitingen van geloofs- en levensovertuigingen bij. Dienders van de wet dragen niet voor niets een uniform.

© Eigen foto

Recentelijk heeft minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid besloten om het dragen van hoofddoeken, keppels, kruisjes en andere religieuze uitingen definitief te verbieden voor politieagenten in uniform. Volgens de minister past het dragen van deze symbolen niet bij de letterlijke definitie van een uniform, dat staat voor uniforme kleding zoals die van militairen. Daarom is de minister van mening dat hoofddoeken en andere geloofsuitingen niet thuishoren in het politie-uniform.

Bovendien heeft de minister aangegeven dat zij graag zou zien dat deze nieuwe kledingvoorschriften ook van toepassing worden op handhavers. Echter, zij heeft momenteel geen wettelijke basis om dit te reguleren, aangezien handhavers onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Om die reden dient de VVD een motie in om de religieuze neutraliteit van handhavers in Almere te waarborgen.

Volgens de VVD in Almere zijn de eerdergenoemde religieuze symbolen ongeschikt voor functies waarbij de overheid zich met een uniform in de openbare samenleving manifesteert. Wetten en principes van de rechtsstaat dienen boven persoonlijke overtuigingen te staan. Hoewel het momenteel een ongeschreven regel is dat handhavers in uniform geen religieuze uitingen dragen, willen wij deze regel graag officieel vastleggen en mogelijk in de toekomst opnemen in de kledingvoorschriften.

Update 28 september 2023

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering van 28 september jl. tegen de motie om de religieuze neutraliteit van buitengewone opsporingsambtenaren te borgen. Daarbij werd ons verweten dat deze motie zou zorgen voor discriminatie. Dat verwerpen wij. Integendeel. Het waarborgen van de religieuze neutraliteit bij handhavers zorgt er juist voor dat iedereen gelijk behandeld wordt. 

Momenteel doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek naar de mogelijkheden tot een verbod op hoofddoeken, keppels, kruisjes en andere uitingen van geloofs- en levensovertuigingen bij handhavers. Wij hadden liever gezien dan de gemeente Almere nu al duidelijke kaders stelt om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Wij wachten het onderzoek van de VNG af.