Statement: Almeerse VVD stapt uit de coalitie

Fractievoorzitter Lesley van Hilten licht toe: ‘’Bouwen aan een gezonde toekomst” dat is de titel van het coalitieakkoord dat we hebben opgesteld in 2022 samen met D66, Leefbaar Almere, SP, PvdD, CDA en ChristenUnie. We hadden een gezamenlijk doel. De basis van onze stad op orde brengen en bouwen aan een gezonde toekomst.

Het behoeft geen uitleg dat binnen de samenstelling van deze coalitie uiteenlopende politieke opvattingen bestaan. Door het sluiten van een akkoord was er toch veel houvast voor iedere partij. De VVD was zich ervan bewust dat veel punten in het akkoord niet onze eerste prioriteit zouden zijn.

De tijd heeft niet stilgestaan. Sinds het schrijven van het coalitieakkoord is er veel veranderd, met name als het gaat om de financiële situatie van onze stad. De afgelopen twee weken hebben de coalitiepartijen met de beste intenties gesprekken gevoerd over de toekomst van onze stad. Hierbij hebben we teruggekeken, maar vooral ook vooruitgekeken. De financiële situatie vraagt om daadkrachtig handelen en pijnlijke keuzes maken. Keuzes die de VVD bereid is om te maken, ook op onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Voor ons staan drie punten als een paal boven water: coalitieakkoord en ambities even in de koelkast, keihard aan de slag om onze stad financieel gezond te maken, en de rekening niet bij inwoners en ondernemers leggen, maar onze eigen broekriem aantrekken. Hardwerkende Almeerders hebben het op dit moment al moeilijk om alle eindjes aan elkaar te knopen. Daarom wil de VVD bouwen aan een ‘’financieel gezonde toekomst’’.

Tijdens de gesprekken is gebleken dat er grote verschillen van inzicht zijn tussen de VVD en de coalitiepartijen. Daar waar de VVD het coalitieakkoord wil parkeren en de ambities op de lange baan wil schuiven, wil de coalitie vasthouden aan het akkoord. Bovendien kijken we fundamenteel anders tegen lastenverzwaring voor alle Almeerders en ondernemers.

Dat er aan het besturen van de stad een prijskaartje hangt is duidelijk, alleen moet men zich afvragen welke prijs zij bereid is om te betalen. Dit is ook de vraag die we binnen de fractie uitvoerig hebben besproken. Omdat we een dergelijk besluit niet lichtzinnig nemen. De voltallige fractie is unaniem van mening dat we deze prijs van lastenverzwaring voor hardwerkende Almeerders niet willen betalen. Dit is dan ook reden waarom de Almeerse VVD niet langer onderdeel kan zijn van deze coalitie. Wij en onze wethouder zullen ons terugtrekken uit de coalitie en Julius Lindenbergh zal alle dossiers afronden en overdragen.

Wij willen Julius bedanken. Voor de fijne samenwerking, zijn tomeloze inzet de afgelopen vijf jaar en zijn liberale blik op het besturen van onze mooie stad. We zullen zijn gedrevenheid op stabiele financiën en het bouwen van woningen gaan missen. Natuurlijk zal van hem nog gepast afscheid worden genomen.

De VVD zal vanuit haar nieuwe rol binnen deze gemeenteraad blijven strijden voor een financieel gezond en veilige stad. Waar we blijven opkomen, vóór die hardwerkende Almeerder die vorm en inhoud geeft aan de eigen toekomst. Die hecht aan het belang van vrijheid en verantwoordelijkheid. We zullen elke maatregel en ieder voorstel dat hieraan bijdraagt ondersteunen.

Een eerste reactie van Julius Lindenbergh: "Natuurlijk vind ik het jammer dat het hier voorlopig eindigt. We gaan als stadsbestuur door een zware periode heen met grote uitdagingen. Ik had daar graag nog langer aan bijgedragen. Het loopt helaas anders. Ik ga mijn taken nu overdragen en wens de raad en het college daarna het beste voor de komende 2 jaar. Voor nu wil ik iedereen binnen de VVD Almere bedanken voor deze kans om samen 5 heel bijzondere jaren mee te maken.”