Fractievoorzitter Colette Holter over veiligheid

Extra geld voor veiligheid is hard nodig. Om ervoor te zorgen dat we ons in onze eigen buurt en thuis veilig voelen. Maar ook op straat. Dat er voldoende agenten en handhavers beschikbaar zijn om onze stad veilig te houden.

Voorzitter, het moment dat we extra kunnen investeringen in veiligheid is heel dichtbij.

Er is landelijk namelijk extra geld voor veiligheid, maar... wat krijgen wij hiervan als Almere?

Vandaag en morgen wordt in de Tweede Kamer de veiligheidsbegroting 2022 besproken. Het perfecte moment dus om ons lokale verdiepingsplan aanpak georganiseerde criminaliteit te bespreken. Enkele onderdelen uit deze landelijke begroting:

  • 1. Er wordt door het kabinet een half miljard extra vrijgemaakt om zware drugscriminaliteit aan te pakken. Echt fantastisch nieuws, want deze keiharde criminaliteit toornt aan onze rechtstaat.
  • 2. Daarnaast wordt er 200 miljoen vrijgemaakt om ons land veiliger te maken en de helft daarvan wordt besteed aan wijkagenten. Er komen 700 extra wijkagenten in Nederland. Dat is zo belangrijk, want zij kennen de pappenheimers en werken samen met scholen om te voorkomen dat jongeren afglijden naar zware criminaliteit. Ik woon zelf in Almere Poort, daar zijn 2 wijkagenten op 18.000 inwoners. De wettelijke norm is 1 wijkagent op 5000 inwoners. Dus daar mag zeker nog 1 of zelfs 2 wijkagenten bij.
  • 3. In de wijken kan de politie het niet alleen af. Juist om de wijken leefbaar te houden zijn handhavers van groot belang. Door de motie Hermans in de Tweede Kamer is er 25 miljoen extra voor meer handhavers.

Bij elkaar opgeteld is dat dus 725 miljoen extra dat geïnvesteerd wordt in veiligheid. Nu is een belangrijke vraag voor de Almeerse VVD, hoeveel wordt daarvan in Almere geïnvesteerd? Hoe gaat dat ‘verdeelproces’ van de 700 wijkagenten? En hoe kunnen we de Burgemeester helpen om ervoor te zorgen dat er extra gelden voor handhaving naar Almere komen? Kan de burgemeester toelichten wat er gaat gebeuren nu deze extra middelen en wijkagenten er komen? Hoeveel wijkagenten krijgt Almere erbij? Waar heeft hij onze hulp in nodig?

De veiligheid in Almere is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die we als Raad en College allemaal belangrijk vinden.

Vanavond bespreken we het verdiepingsplan aanpak georganiseerde criminaliteit. We zijn blij dat er een eerste stap is genomen om het initiatiefvoorstel dat door mijn collega dhr. Ellian is opgesteld, is uitgewerkt. Grote dank aan de burgemeester voor het omarmen hiervan. Het verdiepingsplan is overzichtelijk en geeft concreter handvatten om aan de slag te gaan. De middelen hiervoor zijn bij de begroting gedeeltelijk toegekend, maar er is meer nodig.

De vervolgstap is om het volledige veiligheidsdomein, inclusief handhaving binnenkort te bespreken. Dat steunen wij, want dat hier grotere stappen nodig zijn weten we allemaal. Dat we hiervoor in de komende jaren extra gemeentelijke middelen moeten inzetten is volgens de Almeerse VVD evident. Wij kijken dan ook uit naar deze vervolgbespreking met het College over veiligheid en handhaving. 

Kortom voorzitter,

ten eerste is het belangrijk dat wij als Almere zelf investeren in veiligheid en handhaving. Ten tweede dat we in gesprek met het Rijk zorgen voor voldoende middelen. Beiden is dus nodig! Onze stad heeft sinds 2012 geen extra politie capaciteit gekregen. Daarnaast hebben we veel te weinig handhaving voor de 8ste stad van Nederland. Georganiseerde criminaliteit kan hierdoor verder voet aan de grond krijgen. Almere is een stad die groeit en we moeten zorgen dat we de basis op orde houden.   

Zet cookies aan om de video te tonen.