Een nieuw veiligheidsplan voor Almere

Deze week is er in de gemeenteraad veel gesproken over veiligheid. Op de agenda van de raad van Almere stond de bespreking over het toekomstige veiligheidsplan. Daarnaast vonden er vorige week een aantal schietincidenten plaats waardoor de Almeerse VVD zich genoodzaakt voelde om hierover met de burgemeester in debat te gaan. Het zal je maar gebeuren dat ze bij jouw huis, bedrijf of supermarkt gewapend voor de deur staan. Dat geeft geen goed gevoel.

Veiligheid is een onderwerp dat blijvend aandacht vraagt in onze stad. Dat komt omdat Almere snel groeit, de problematiek verhardt, criminelen steeds jonger worden en tegelijkertijd het aantal agenten bijvoorbeeld achterblijft. 

Vorige week donderdag werd bijvoorbeeld een 25-jarige Almeerder slachtoffer van een schietincident in de wijk Tussen de Vaarten. En ook in de Literatuurwijk werd een pand beschoten evenals een kapperszaak in Almere Poort. Eerder al was ook Almere Haven doelwit van een serie gewapende overvallen. Drie woningovervallen, vijf winkels en een casino werden op gewelddadige wijze overvallen in een tijdsbestek van zeven maanden. 

Wat de VVD betreft moeten we vooral investeren in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit om te voorkomen dat kleine boefjes grote criminelen worden en te zorgen dat grote criminelen worden aangepakt.

Praat mee over veiligheid

Heb jij zorgen over de veiligheid in jouw wijk of buurt of wil jij gewoon je mening geven over de criminaliteit en veiligheid in onze stad? Stuur gerust een e-mail naar onze woordvoerder veiligheid Koen Bokhorst via kbokhorst@almere.nl. Heb je informatie over recente (schiet)incidenten? Meld je dan bij de politie. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem

Een nieuw veiligheidsplan voor Almere

Wat een bespreking over de toekomst van het veiligheidsbeleid lastig maakt, is dat je als politiek keuzes moet maken. Dat wij de woorden ‘High Impact Crimes’ zoals woninginbraken, het thema ‘personen met verward of onbegrepen gedrag’ en de ‘aangiftebereidheid van inwoners’ bijvoorbeeld nog niet hebben genoemd, betekent niet dat wij deze onderwerpen onbelangrijk vinden. 

Wij zien graag dat de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie doen wat nodig is om Almere veilig te houden. Dat betekent wat ons betreft een aanpak dat aansluit bij wat werkt en ook zichtbare resultaten oplevert. Daarom sluiten wij ons aan bij de bevindingen en aanbevelingen die onlangs zijn gepresenteerd in het onderzoek ‘Criminaliteit en veiligheid in Almere: ontwikkelingen, perspectieven en opgaven 2010-2030’. Klik hier en lees meer over het onderzoek.

Daarnaast is in 2020 het initiatiefvoorstel van de VVD ‘Aanpak georganiseerde criminaliteit’ aangenomen door de gemeenteraad. Daarin worden voorstellen gedaan om georganiseerde criminaliteit met ondermijnende werking aan te pakken. Hoewel het aantal incidenten in onze stad daalt, zien we dat zware criminaliteit zoals wapenbezit, drugshandel, etc. verhardt en verjongt. Dat baart ons zorgen en daarom vragen wij hier nadrukkelijk aandacht voor in het nieuwe veiligheidsplan. Meer weten over het initiatiefvoorstel van de VVD? Klik hier en lees ons bericht uit 2020.

Tot slot hebben wij de burgemeester nog een aantal suggesties meegegeven. Niet omdat wij als VVD alle wijsheid in pacht hebben, maar vooral omdat uit de cijfers en onderzoeken blijkt dat aandacht voor deze onderwerpen noodzakelijk is: 

  • Zorg ervoor dat er in het veiligheidsplan voldoende aandacht is voor het beschermen, bekrachtigen en begrenzen van menselijk gedrag zoals de gevaren van complotdenkers, journalistenbedreigers en andere onrustgevers.
  • Online criminaliteit neemt flink toe. Zorg ervoor dat we mensen weerbaar maken voor de gevaren van het wereldwijde web.
  • Het gebruik van data bij opsporing is niet nieuw, maar de inzet van data bij opsporing is nog wel beperkt. Data-gedreven sturen van de organisatie kan de dienstverlening versterken. Heb daarbij oog voor onze privacyrechten, maar onderzoek de mogelijkheden.
  • Zorg voor een goed georganiseerd toezicht- en handhavingsorganisatie waaronder ook de afdeling vergunning, handhaving en toezicht op het stadhuis. Zorg ervoor dat de capaciteit aansluit bij de grootstedelijke problematiek. Almere is geen kleine gemeente meer. We zijn een volwassen stad geworden en dat betekent dat de inzet van toezicht en handhaving de komende jaren eerder zal toenemen dan afnemen.
  • Ga op zoek naar nieuwe en andere vormen van participatie. Veiligheid is iets van ons allemaal. Inwoners, ondernemers, maar ook ambtenaren kunnen als ogen en oren dienen bij de signalering van onregelmatigheden.
  • Investeer in wijkgericht werken door de inzet van (extra) handhavers, wijkboa’s en meer wijkagenten. Onze gemeente is te beperkt aanwezig in wijken. Er gebeuren daardoor veel dingen waarvan men niet op de hoogte is.